STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.04.H35-230207-0002 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0013943702 0106796247-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN VIỆT TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU - TỈNH LAI CHÂU 116 07/02/2023 14/02/2023 Đã tiếp nhận
2 Tạm ngừng hoạt động 0001134019 5701036518-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG TẠI LAI CHÂU 116 07/02/2023 10/02/2023 Được chấp thuận
3 000.00.04.H35-230207-0001 Thay đổi nội dung ĐKDN 0024072614 2901807716-109 CHI NHÁNH LAI CHÂU 1 - CÔNG TY TNHH SRISAWAD VIỆT NAM 116 07/02/2023 10/02/2023 Đã tiếp nhận