Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 615/QĐ-UBND 14-JUN-18 BQL khu KTCK Ma Lù Thàng 615/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu
2 585/QĐ-UBND 08-JUN-18 Ban đân tộc 585/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban dân tộc tỉnh Lai Châu
3 483/QĐ-UBND 16-MAY-18 Sở nội vụ 483/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở nội vụ
4 443/QĐ-UBND 08-MAY-18 Sở công thương 443/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lai Châu
5 369/QĐ-UBND 16-APR-18 Thanh tra tỉnh 369/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của thanh tra tỉnh Lai Châu
6 362/QĐ-UBND 13-APR-18 Sở khoa học và Công nghệ 362/QĐ-UBND Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc sở khoa học & công nghệ
7 269/QĐ-UBND 26-MAR-18 Sở kế hoạch đầu tư 269/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục bổ sung, lĩnh vực lĩnh thực hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng của sở kế hoạch đầu tư