Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 292/QĐ-UBND 26/03/2019 Dùng Chung cấp huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
2 20/QĐ-UBND 14/01/2019 Sở Giao thông - Vận tải V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
3 1587/QĐ-UBND 17/12/2018 Sở thông tin và truyền thông Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
4 1426/QĐ-UBND 21/11/2018 Sở Giao thông - Vận tải Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực đăng kiểm; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
5 1349/QĐ-UBND 01/11/2018 Sở Y tế V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
6 970/QĐ-UBND 21/08/2018 Sở văn hóa thế thao - Du lịch Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
7 801/QĐ-UBND 23/07/2018 Sở Tư pháp Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
8 649/QĐ-UBND 22/06/2018 Sở thông tin và truyền thông Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
9 627/QĐ-UBND 18/06/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu
10 619/QĐ-UBND 14/06/2018 Dùng Chung cấp huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu