Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND thành phố Lai Châu UBND thành phố Lai Châu

  • Điện thoại: 0213 3876460
  • Email: laichau@chinhphu.vn
  • Fax: 02133.876.356
  • Địa chỉ cơ quan: Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
  • Website: laichau.gov.vn

Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  • Điện thoại: 0949800759
  • Fax: 0216.3 858 929
  • Địa chỉ cơ quan: Hợp Khối Tỉnh - Phường Tân Phong - Thành Phố Lai Châu - Tinhr Lai Châu