Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND thành phố Lai Châu UBND thành phố Lai Châu

  • Điện thoại: 0213 3876460
  • Email: abc@gmail.com
  • Fax: 123456
  • Địa chỉ cơ quan: Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
  • Website: laichau.gov.vn

Logo Biên phòng Biên phòng

  • Điện thoại:
  • Email: Bienphongtest@gmail.com
  • Địa chỉ cơ quan: Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu