CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 248 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
62 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
63 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
64 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
65 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
66 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng
67 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
68 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Bảo trợ xã hội
69 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
70 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
71 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. Chứng thực
72 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
73 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
74 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
75 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Lễ hội