CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 248 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
17 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
18 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
19 thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Phòng, chống tham nhũng
20 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
21 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức hội
23 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
24 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
26 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
27 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy Xuất Bản
29 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của trung ương, cấp tỉnh Xây dựng
30 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. Chứng thực